Skip to main content

Wetsvoorstel online gokken aangenomen

Online gokken in Nederland wordt legaal. Ja, je leest het goed! Online casino’s zullen binnenkort worden gereguleerd! Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar het is nu eindelijk zo ver. Het wetsvoorstel is vandaag officieel aangenomen in de Eerste Kamer en de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden!

Het oorspronkelijke wetsvoorstel betrof het organiseren van kansspelen op afstand. De bedoeling is om de Wet op de kansspelen, oftewel de Wok, te moderniseren. Tot nu toe staan daar namelijk alleen maar zaken in opgenomen welke geen rekening houden met het bestaan van het internet. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd! Door de behoefte aan kansspelen via het internet te reguleren kan de regering ervoor zorgen dat er een passend en aantrekkelijk aanbod komt te bestaan. Met andere woorden kunnen ze op deze manier controleren wat er precies aan de burger wordt aangeboden. Daarmee wordt online gokken voor ons dus veiliger en eerlijker. Of tenminste, dat is de bedoeling. De organisatoren zullen namelijk streng in de gaten worden gehouden en die moeten voortaan aan allerlei specifieke regels voldoen. En ja, met organisatoren bedoelen ze natuurlijk gewoon online casino’s.

De geschiedenis van dit wetsvoorstel

Dit is niet de eerste keer dat we het hebben over een mogelijke gereguleerde markt in Nederland. De overheid heeft het al langer over legaal online gokken. Al bijna vijf jaar om precies te zijn! Op 18 juli 2014 werd het wetsvoorstel voor het eerst ingediend bij de Tweede Kamer. De titel hiervan was ‘Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.’ Maar het duurt natuurlijk altijd even voordat daar iets mee wordt gedaan. Twee jaar zelfs. Het voorstel werd namelijk pas aangenomen dor de Tweede Kamer op 7 juli 2016.

Dan ben je er alleen nog niet, want de Tweede Kamer is niet het eindpunt. De volgende stap was de plenaire behandeling door de Eerste Kamer en die vond plaats op 5 februari 2019. Inderdaad, bijna drie jaar later. Bij de eerste zitting was er nog een hoop onduidelijkheid, dus hij werd voortgezet op 12 februari 2019. En toen waren er ook nog een aantal moties waarop werd gestemd op 19 februari 2019. Uiteindelijk werd, na een stemming bij zitten en opstaan, het wetsvoorstel officieel aangenomen. Met een aantal aangenomen moties natuurlijk.

AfgekeurdIn totaal werden er zes moties ingediend bij de plenaire zitting op 12 februari 2019. Deze hadden allerlei verschillende onderwerpen en ze hadden ook niet allemaal evenveel succes. Laten we beginnen met de twee moties die verworpen werden. De eerste is de Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand. En de naam zegt het al. De regering is duidelijk van mening dat online casino’s straks wel mogen adverteren. De tweede verworpen motie is Motie-Gerkens (SP) c.s. over de vergunningsverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand. Hiermee wilde de indiener ervoor zorgen dat de meeste bekende en bestaande online casino’s geen licentie kunnen krijgen. Het zou namelijk een voorwaarde zijn dat je je gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar niet op de Nederlandse markt mag richten. Maar dat gaat dus niet gebeuren.

Succesvolle moties

Waar de bovenstaande moties geen gehoor vonden, hadden vier andere voorstellen wel succes. Om te beginnen was dat Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken. Nee, dat is niet dezelfde als hierboven. In dit geval wordt de regering namelijk simpelweg verzocht om een verbod op reclame te overwegen en de consequenties in kaart te brengen. Wat daar verder mee gebeurt is een tweede. De tweede aangenomen motie was die van Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen. En daar zullen we het allemaal mee eens zijn. Illegale goksites die niet aan de nieuwe regulering voldoen zullen namelijk onbereikbaar worden gemaakt en dat is alleen maar goed.

De derde aangenomen motie was ook van Postema (PvdA) en die ging over vergunningsverlening voor kansspelen op afstand. Deze geeft aan dat vergunningsverlening alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar niet op de Nederlandse markt hebben gericht. Met andere woorden, online casino’s die op dit moment Nederlandse spelers accepteren zullen straks geen licentie krijgen. En dan is er nog een motie van Bikker (ChristenUnie) over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden. Hiermee wordt eigenlijk niets specifieks gevraagd. Ze willen namelijk gewoon dat de regering bij de evaluatie van de wet gaat kijken of jongeren goed worden beschermd. En daar zal niemand een probleem mee hebben.